Administrativ leiing

  • Administrativ leiing skal ha tverrfagleg og heilskapleg fokus
  • Administrativ leiing er kommunen si øvste leiing med støttefunksjonar innan personalforvaltning, informasjon, helse, miljø og tryggleik (HMT, opplæring, plan og utvikling).
  • Administrativ leiing representerer hovudkontaktflata mot det politiske styringssystemet

Administrativ leiing (leiargruppa) består av rådmann, oppvekstsjef, omsorgssjef, leiar for plan- og forvaltning og teknisk sjef.


 

Administrativ leiing
Rådmann Oddbjørn Ese
oddbjorn.ese@vik.kommune.no
tlf: 977 10 918
Oddbjorn Ese_200x248.jpg

 

 

 

Oppvekstsjef Bjarnhild Samland
bjarnhild.samland@vik.kommune.no
tlf: 971 95 263

 

 

 

 

Bjarnhild_200x199.jpg
Omsorgssjef Marit Anderssen
marit.johanne.andersen@vik.kommune.no
tlf: 906 86 227
Omsorgssjef Marit Andersen

Teknisk sjef
Ole Petter Ramberg
ole.petter.ramberg@vik.kommune.no
tlf: 993 12 372

 


 

 

 

 

 

Ole Petter_200x250.jpg

 

 

 

 

 

 

Personalrådgjevar
Gudveig Tryti

gudveig.tryti@vik.kommu
ne.no

tlf: 482 55 174

 

 

 Bilete personalrådgjevar Gudveig
Økonomisjef
Kurt Arne
kurt.arne@vik.kommune.no
tlf: 952 38 623
Økonomisjef Kurt Arne
Nav leiar, Janne Dokken
janne.dokken@vik.kommune.no
tlf:950 89 918
Janne Dokken.JPG
Næringssjef Odd Rune Turvoll
odd.rune.turvoll@vik.kommune.no
tlf: 992 31 313
 Odd Rune Turvoll
Leiar IKT og Tenestetorg Geir Svendsen
geir.svendsen@vik.kommune.no
tlf: 918 49 773
 geirfp_200x200.jpg
Kommuneoverlege Helge Johan Bjordal
helge.johan.bjordal@vik.kommune.no
tlf: 915 45 648
 Kommuneoverlege Helge Johan Bjordal

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut