Bøker levert på døra

Vik Røde Kors besøksteneste utvidar tilbodet og syter for at bøker og tidsskrift kjem heim i stovene til leselystne.

Feios bibliotek

Skulebiblioteket i Feios ligg i skulebygninga. Her kan du låne både bøker og filmar. Biblioteket har ei god boksamling, men kan også låne inn fleire bøker/filmar frå andre bibliotek.

Vangsnes bibliotek

Skulebiblioteket på Vangsnes ligg i skulebygninga. Her kan du låne både bøker og filmar. Biblioteket har ei god boksamling, men kan også låne inn fleire bøker/filmar frå andre bibliotek.

Fresvik bibliotek

Skulebiblioteket i Fresvik ligg i 2. etasje i skulebygninga. Her kan du låne både bøker og filmar. Biblioteket har ei god boksamling, men kan også låne inn fleire bøker/filmar frå andre bibliotek.

Vik folkebibliotek

I kommunen er folkebiblioteket samlokalisert med skulebiblioteka - ute  på dei einskilde skulane. Hovudbiblioteket ligg på Flatbygdi skule.