Ledige stillingar

Vik kommune søkjer nye medarbeidarar!

Vik kommune er ein stor arbeidsplass med om lag 350 tilsette fordelt på 250 årsverk og eit brutto driftsbudsjett på 258 mill.kr. Vik kommune har IKT samarbeid med  Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Vik kommune er ei mangfaldig verksemd med ulike arbeidsstader og yrkesgrupper. Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver byr på ein spanande kvardag for dei tilsette. Vik annonserar ledige stillingar i lokalaviser, på nav.no og diverse fagtidsskrifter.

Alle søkjarar vert oppfordra til å nytte vårt elektroniske søknadsskjema! (Søkjarar må fylle ut pkt.3 CV i søknadsskjemaet).  Attestar og vitnemål tek du med til eit eventuelt jobbintervju.

Dersom du ikkje har eigen PC eller treng hjelp til registreringa, kan du ta kontakt med Tenestetorget i kommunen på telefon: 57 69 82 00.

Dersom du er tilsett i Vik kommune og vil søkje på ein internt utlyst stilling,
klikkar du på lenkja for kompetansekartlegging. Skriv inn brukarnamn og passord-øvst på sida. 

Brukarnamn og passord kan du få opplyst i tenestetorget, eller du kan klikke på "gløymt passord". Du vil då få tilsendt nytt passord til den e-postadressa du er innregistrert med i kommunen.

Har du spørsmål vedk. elektronisk jobbsøknad, ring Tenestetorget i kommunen.

Ledige stillingar hjå Vik kommune:

For tilsette:
Lenkje til kompetansekartlegging

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut