Kart

Bestill høgkapasitet breiband i Arnafjord

Kommunen oppmodar alle med eigedom i Arnafjord, og alle med eigedom på strekninga Vik-Eitreneset, om å inngå intensjonsavtale med kommunen, slik at framtidsretta breibandstilbod kan etablerast også i dette området.
Søknadsmråde

Meld di interesse for høgkapasitet breiband

Vik kommune skal søkja statlege midlar til prosjektet for høgkapasitet breiband i to nye område, og treng i samband med dette oversyn over tal interessentar i søknadsområda.
Søknadsmråde

Høyring - utbygging av breiband i Vik kommune

Vik kommune vil søkja om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Me vil i år søkja om tilskot for Seljadalen, Ovrisdalen og Bødalen. 
barn i barnehagen

Høyring - vedtektene for barnehagane i Vik kommune

Høyringsframlegg til nye vedtekter i dei kommunale barnehagane i kommunen.  ​
Planutsnitt

Privat reguleringsframlegg for Hovsviki til offentleg ettersyn

Reguleringsplan for Hovsviki  til offentleg ettersyn. ​ Vik Kommune har avgjort at  privat framlegg til reguleringsplan for Hovsviki vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11.
Bilete badeplass Vikøyri

Høyring planstrategi for Vik kommune 2016-19

Høyring av framlegg til planstrategi  er kunngjort i Sogn Avis.