Invitasjon til klimagrupperådgjeving i klimakalkulatoren 26.09.23

Dette er ein invitasjon til klimagrupperådgjeving i klimakalkulatoren.

Klimaarbeid i landbruksnæringen

Landbrukets klimaplan 2021-2030 er landbrukets egen plan, for å nå målene om klimagassutslipp i næringen. Satsingsområdene er delt i 8 satsingsområder, hvor klimakalkulator og klimarådgiving på gardsnivå er satsingsområde 1.

Kvifor klimakalkulator og klimarådgjeving?

Vi trenger norske utslippstall på gardsnivå som viser kva utslepp og kva innsatsfaktorer som brukes i matproduksjonen vår. I dag brukes det utenlandske grunnlagstall som ikkje tar hensyn til forutsetninger for norsk matproduksjon.

Store ulikheiter i produksjon og naturgitte forutsetninger skaper mangfoldet av det landbruket vi har i dag.

Klimarådgjevingen skal gi deg som bonde løysinger for ei gunstig drift, og se på kva løysinger hos deg som kan gi reduksjoner i klimagassutslepp.

ku på beite - Klikk for stort bileteku på beite

 

Dato
26. september 2023
Tid
10:00 - 15:00
Stad
Vik kyrkjelydshus /kyrkjestova

Klimagrupperådgjeving er gjennomgang av klimakalkulatoren og klimatilpassing i en gruppe på 5-12 gardsbruk.

(Ein kan møte fleire per bruk, om ynskje)

PROGRAM:

  • Innlogging og gjennomgang av klimakalkulatoren.
  • Klimatiltak og klimatilpassing grovfôr.
  • Lunsj
  • Klimatiltak og klimatilpassing i mjølkeproduksjon.
  • Arbeid med Klimahandlingsplan.

 

Kursleiarar er klimarådgjevarane Lise Elvagjeng (NLR Vest) og Jan Asle Torstad (Tine).

 

Ta med pc/ nettbrett og kodebrikke

 

Kostnad 2000 kr pr gårdsbruk, kostnaden blir tilbakebetalt gjennom om søke RMP-tilskot, ved å legge ved tiltaksplanen (Søknadsfrist 15. oktober).

Påmelding til: kontakt@klimavest.no / mob:97727718, frist 20.09.23

Et bilde som inneholder tekst, Font, logo, Grafikk

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder clip art, tegning, Grafikk, logo

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder tekst, logo, Font, symbol

Automatisk generert beskrivelse