Adressenamna for Vik kommune er vedtekne

I sak 004/15 vedtok Vik formmannskap 112 nye adressenamn i Vik kommune.  Etter stadnamnlova er det berre skrivemåten av adressenamnet som kan påklagast. Det er ikkje klagerett på namnevalet. 

Det er fyrst og fremst lokale organisasjonar med tilknyting til namnet, t.d. historielag, og offentlige organ t.d. Kartverket som har klagerett. Eigar eller festar har ikkje klagerett på skrivemåten av eit adressenamn etter stadnamnlova.

Etter § 10 i forskrifta til stadnamnlova skal ein klage alltid grunngjevast. Klagefrist er 3 veker frå melding om vedtak er kunngjort. Ei eventuell klage skal vera skrifteleg og sendast til Vik kommune, Postboks 134, 6891 Vik i Sogn.

Dokumenta i saka kan du finna her:

 

Vedtekne adressenamn
Sokn Vegnr Vegnamn Merknad
Vik 1090 Åse  
Vik 1100 Grønsberg  
Vik 1110 Seljadalsvegen  
Vik 1120 Ovrisdalen  
Vik 1130 Øvregardane  
Vik 1140 Rislågvegen  
Vik 1150  Stadheimsvegen  
Vik 1160 Følisvegen  
Vik 1180 Tenålsvegen  
Vik 1190 Elvagata  
Vik 1200 Vetleøyri  
Vik 1210 Sandgota  
Vik 1220 Seimsvegen  
Vik 1230 Industrivegen  
Vik 1240 Øyri  
Vik 1250 Tomtebu  
Vik 1260 Røysavegen  
Vik 1265 Sæbøhagen  
Vik 1270 Floten  
Vik 1280 Øenvegen  
Vik 1285 Sentrumsgata  
Vik 1290 Flatbygdi  
Vik 1295 Bøadalsvegen  
Vik 1300 Skulevegen  
Vik 1310 Telthusvegen  
Vik 1320 Villastrøket  
Vik 1330 Klokkarvegen  
Vik 1340 Grov  
Vik 1350 Galilea  
Vik 1355  Prestgarden  
Vik 1360 Hopperstadvegen  
Vik 1370 Hatlekolvegen  
Vik 1380 Hønsivegen  
Vik 1390 Vangsvegen  
Vik 1395 Moahaugane  
Vik 1400 Hovevegen  
Vik 1410 Fjærestadvegen  
Vik 1420 Kålsetvegen  
Vik 1425 Vikafjellsvegen  
Vik 1440 Nyastølvegen  
Vik 1450 Smørekrevegen  
Vik 1460 Torsevegen  
Vik 1470 Djupagjelvegen  
Vik 1480 Nordre Skjelingen Område
Vik 1490 Søre Skjelingen Område
Arnafjord 2000 Fæle  
Arnafjord 2010 Skuongen  
Arnafjord 2020 Leitevegen  
Arnafjord 2030 Åsevegen  
Arnafjord 2040 Hagen  
Arnafjord 2050 Åsberget  
Arnafjord 2060 Dalavegen  
Arnafjord 2070 Levegen  
Arnafjord 2080 Valsvikvegen  
Arnafjord 2090 Ådlane  
Arnafjord 2095 Flete  
Arnafjord 2100 Tangen  
Arnafjord 2105 Holavegen  
Arnafjord 2110 Kråvegen  
Arnafjord 2120 Hellane Område
Arnafjord/Vik 2130 Fjordavegen  
Arnafjord 2140 Osen  
Arnafjord 2150 Alrek Område
Arnafjord 2160 Vetlesand Område
Arnafjord 2170 Stavedalen Område
Arnafjord 2180 Hanekam Område
Arnafjord 2190 Sylvarnes Område
Arnafjord 2200 Kyrkjeteigen Område
Arnafjord 2210 Vollaviki Område
Arnafjord 2220 Finnen Område
Arnafjord 2230 Finnabotnen Område
Arnafjord 2240 Geithus Område
Arnafjord 2250 Husstavenes Område
Arnafjord 2260 Otterskreda Område
Vangsnes/Vik 3000 Vangsnesvegen  
Vangsnes 3010 Hovlandsvegen  
Vangsnes 3020 Øksdalsvegen  
Vangsnes 3030 Sinklesteinsviki  
Vangsnes 3040 Bygdavegen  
Vangsnes 3050 Trovegen  
Vangsnes 3060 Øvre Trona  
Vangsnes 3070 Fridtjovsvegen  
Vangsnes 3080 Solskivevegen  
Vangsnes 3090 Øvraledet  
Vangsnes 3100 Nedre Trona  
Vangsnes 3110 Framnesvegen  
Feios 4000 Feiosvegen  
Feios 4010 Åfetvegen  
Feios 4020 Bakkane  
Feios 4030 Sambindingsvegen  
Feios 4040 Lundsvegen  
Feios 4050 Haugavegen  
Feios 4060 Dregavegen  
Feios 4070 Øvre Rindevegen  
Feios 4080 Nedre Rindevegen  
Feios 4090 Fedjane  
Feios 4100 Indre Borlaug  
Fresvik 5000 Fresvikvegen  
Fresvik 5010 Hovsvegen  
Fresvik 5020 Storevegen  
Fresvik 5030 Breilid  
Fresvik 5040 Holmavegen  
Fresvik 5050 Øvstevegen  
Fresvik 5060 Gyrjevegen  
Fresvik 5070 Grundeland  
Fresvik 5080 Teigavegen  
Fresvik 5090 Åsavegen  
Fresvik 5100 Høgheim  
Fresvik 5110 Svevegen  
Fresvik 5120 Solalivegen  
Fresvik 5130 Skardsstølen Område
Fresvik 5140 Skard Område
Tips ein ven  Skriv ut