Aktiv med deg - Arnafjorden

Vik kommune har fått midlar frå helsedirektoratet til å starta prosjektet Aktiv med deg. Prosjektet har som mål å skapa aktivitet og ein sosial møteplass for pensjonistar.

Det vil bli lett mobilitets og styrketrening tilpassa ditt nivå.
Tilbodet er gratis

Arrangør: MARI MÅLSNES
: Valsvik Skulen og Barnehage
Tid: tirsdag 2. juni 13:00
Meeting