Aktiv med deg - Fresvik

Vik kommune har fått midlar frå helsedirektoratet til å starta prosjektet Aktiv med deg. Prosjektet har som mål å skapa aktivitet og ein sosial møteplass for pensjonistar.
Det vil bli lett mobilitets og styrketrening tilpassa ditt nivå.
Tilbodet er gratis

Arrangør: MARI MÅLSNES
: Bygdaheimen
Tid: onsdag 3. juni 13:00
Meeting