Jaktprøve 2021

Det vert høve til å ta storviltprøve i august, sjå oppsett over datoar.

Arrangør: Arnafjord skyttarlag
: Tenne
Tid: mandag 9. august 17:00
https://vik.custompublish.com/getfile.php/...