Kåringssjå

Det vert kåringsjå i Kålhagen tysdag 28.september 2021

Kåringsreglar 2021 finn du på eige info ark nedanfor

: Kålhagen
Tid: tirsdag 28. september 10:00
https://vik.custompublish.com/getfile.php/...