Kåring av værlam 2023

Det vert kåring av værlam i Kålhagen i Vik tysdag 26.09.23. frå kl. 10.00

Krav til O-indeks er auka til 120 både for NKS og kvit spæl. Værlam som skal stillast til kåring må vera registrert i sauekontrollen seinast dagen før kåringsdagen med korrekte opplysningar om øyrenummer, rase, kjønn, fødselsdato, mor, far haustvegedato og haustvekt.

På lenkja her (henta frå NSG) finn du eigenerklæringsskjema og oppdaterte reglar

På lenkja her kan du melde inn lamma dine til kåring på NSG sin kåringsweb

Ikkje medlem i NSG; meld deg inn via lenkja her