Kurs i bringebærdyrking 13.04.23

NLR Vest skal holde kurs i bringebærdyrking 13. april 2023

Vi har også eit gratistilbod til bønder som vurderar å starte med bærproduksjon. Dette er støtta av Fylkeskommunen.

Nye bærprodusentar

I år har vi moglegheit til å tilby opp til 2 timer gratis rådgiving til bønder som vurderar å starte med bærproduksjon. Samtalen kan være på telefon eller Teams. Innholdet blir tilpassa, men det er gjerne ein prat om areal, kva som eignar seg, kva ein må tenkje på før oppstart, osv. For å bestille ein slik samtale tar dykk kontakt via stine.huseby@nlr.no eller 48 04 04 98.

Nettkurs

Etter påske holder vi nettkurs i bringebærdyrking 13. april. Dette passer både for nybegynnarar og dei som har holdt på nokon år. Kurs i bringebærdyrking | NLR Vest

Nye og etablerte produsentar

Den 17. og 18. april kl. 18 inviterar vi alle til fagmøte om bringebær i henholdsvis Gaupne og Feios. Dette er for både nye og etablerte produsenter, og blir ein kombinasjon av teori og diskusjon rundt aktuelle tema.

Meir informasjon: Fagmøte for bringebærdyrkere - Gaupne | NLR Vest og Fagmøte for bringebærdyrkere - Feios | NLR Vest