Midlar til klima-og miljøtiltak

No kan frivillige lag og organisasjonar søkje om midlar til lokale klima- og miljøtiltak.

Fylkeskommunen gir opp til 50 000 kr for gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Prosjekt og tiltak som blir søkt om må vere i tråd med regionale klimamål

Det blir gitt støtte inntil 50 prosent av total kostnad. Der fleire samarbeider om gjennomføring, kan høgare løyvingar vurderast.

Les meir om ordninga og korleis ein søkjer
 

Det at lag og organisasjonar i Vik gjennomfører klimatiltak er viktig for Vik kommune sitt klimaarbeid.
Vil du vite meir om klimaarbeidet i kommunen ta kontakt med klimakontakt Karen Weichert, karen.weichert@vik.kommune.no eller på telefon 414 42 726.

Til toppen