Ny bru over Botnaelvi i Arnafjorden

Betongbrua på fylkesveg 5600 over Botnelvi er i dårleg stand. Innan november skal ei ny bru stå klar. Vestland fylkeskommune signerte nyleg kontrakt med Consto Anlegg Vest AS. Kontrakten har ein verdi på om lag ti millionar kroner.

Dagens betongbru skal rivast, og ei ny bru skal byggast på same stad. Også den blir i betong og blir om lag ti meter lang.

I anleggsperioden vert vegen lagt om nedstrøms for brua.

Dermed skal trafikken kunne gå som vanleg, men med nedsett fartsgrense gjennom anleggsområdet, seier byggleiar Trond Gjerland i Vestland fylkeskommune.

Du finn meir informasjon om tidspunkt m.m. i lenkja her.