Skal sikre 900 meter rasutsatt veg i Vik

Fire skredpunkt på fylkesvegen til Arnafjorden skal sikrast med fanggjerde.

Les meir på Vestland fylkeskommune sine nettsider

Til toppen