Vik formannskap held møte 06.10.2022

Møtet blir på kommunehuset - Vikjao møterom og startar kl. 12.00.

Saklista til formannskap finn du ved å følgja denne lenka