Vik formannskap held møte 09.06.2022

Møtet blir i Kyrkjestova og startar kl. 10.00.

Saklista til formannskapet finn du ved å følgja denne lenka.

Til toppen