Vik formannskap og Vik kommunestyre held møte 23.06.2022

Møtet blir i Kyrkjestova. Formannskapet startar kl. 10.00 og Kommunestyret kl. 12.00

 Saklista til formannskap finn du ved å følgja denne lenka.

 Saklista til kommunestyre finn du ved å følgja denne lenka.

Til toppen