Seinsommar

Årsmelding frå tenesteeiningane

Årsmeldinga for 2017 vart handsama i kommunestyret 24.5.2018. Meldinga gir eit godt oversyn over Vik kommune sin aktivitet.

Tips ein ven  Skriv ut