Barn henta etter stengetid i barnehagen

Opningstidene skal respekterast. Dersom barnet vert henta etter opningstida kan føresette verte fakturerte for dei lønskostnadene dette medfører Vik kommune gjennom pålagd overtid.

Faktura for ekstra kostnad vert sendt frå Vik kommune.
 

Gebyr for å hente barnet for seint i barnehagen
Type gebyr Gebyr / kr 2018 og 2019

Kostnad ved henting etter stengetid i barnehagane i Vik kommune

200,- pr påstarta 1/2 time