Betalingssats for Blixhalli

Prisane er pr. time.

For aldersblanda grupper: 1/2 pris - born gratis

For storarrangement får rådmannen fullmakt til å fastsetje individuelle satsar.

NB! Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

 

Leige av hall
Type Avgift, kr 2020 Avgift, kr 2021
1/3 Hall med garderober 155,- 155,-
2/3 Hall med garderober 215,- 215,-
Heile Hallen med garderober 290,- 290,-

 
 

Hall leige ved tilskipningar, stemne og kampar
Type Avgift, kr 2020 Avgift, 2021
Utandbygds lag - leige pr. time 675,- 675,-
Leige for Hallen - heil dag 4 650,- 4 650,-
Utleige til einskildpersonar/bedrifter - Hall med garderobar, leige pr. dag 7 400,- 7 400,-

Utanbygds lag er at ein kan ta betaling når andre spelar kampar i Blixhallen i Vik.

 

Sjølvbetening