Vik folkebibliotek

I kommunen er folkebiblioteket samlokalisert med skulebiblioteka - ute  på dei einskilde skulane. Hovudbiblioteket ligg på Flatbygdi skule.
Armbånd

Digital sommarles 2018

Skuleelevane i Vik les mykje og vi er framleis på topp i fylket med 79,1% deltaking. Det er likevel plass til fleire, så les meir om kvar du melder deg på her.
Sommarles

Digital sommarles 2018 - Vik på fylkestoppen

Glimrande start på årets kulaste lesekampanje for barn. I alt 155 ivrige, unge lesarar har registrert seg på sommarles.no etter ei veke. Me er på topp i fylket med 68,9 % oppslutning.

Bøker levert på døra

Vik Røde Kors besøksteneste utvidar tilbodet og syter for at bøker og tidsskrift kjem heim i stovene til leselystne.

Feios bibliotek

Skulebiblioteket i Feios ligg i skulebygninga. Her kan du låne både bøker og filmar. Biblioteket har ei god boksamling, men kan også låne inn fleire bøker/filmar frå andre bibliotek.

Vangsnes bibliotek

Skulebiblioteket på Vangsnes ligg i skulebygninga. Her kan du låne både bøker og filmar. Biblioteket har ei god boksamling, men kan også låne inn fleire bøker/filmar frå andre bibliotek.