Kartutsnitt

Status for Sognenett sitt arbeid med bygging av breiband i Vik

Sognenett har ingått avtale med Vik kommune om å byggja høgkapasitet breiband til Seljadalen, Ovrisdalen og Bødalen. I tillegg er Sognenett i gang med utbygging på Tenold. 
Kartutsnitt

Sognenett AS skal byggja fiber til dalane i Vik

Vik kommune har skrive kontrakt med Sognenett AS om bygging av fiber til alle innbyggjarane i Seljadalen, Ovrisdalen og Bødalen.
Microtrenching Vangsnes

Status for høgkapasitet breiband til innbyggjarane i Vik kommune

Kommunen har sidan 2012 jobba intensivt for å byggja høgkapasitet breiband til alle grendalaga i kommunen, og i november kom den endelege avgjerda om statleg tilskot på 2,7 millionar kroner til prosjektet for Seljadalen, Ovrisdalen og Bødal...
Kartutsnitt

Meir pengar til høgkapasitet breiband i Vik kommune

Kommunen har sidan 2012 jobba intensivt for å byggja høgkapasitet breiband til alle grendalaga i kommunen, og i dag kom den endelege avgjerda om statleg tilskot på 2,7 millionar kroner til prosjektet for Seljadalen, Ovrisdalen og Bødalen.
Telenor

Fiber-breiband til heimen i Feios, Fresvik og Arnafjord

Telenor er i kommunen denne og neste veke, og samlar inn avtalar frå alle i Feios, Fresvik og Arnafjord som ønskjer fiber-breiband inn i huset sitt.
Telenor

Kontrakt om utbygging av fiber i Arnafjord

Kommunen har i dag signert kontrakt med Telenor om utbygging av fiberbasert, høgkapasitet breibandstilbod i Arnafjord.