Mellombels bruksløyve og ferdigattest

 

For alle bygg og anlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova skal det vere gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før tiltaket vert teke i bruk.

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar