vinterbilete  H Grønningsæter

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2018 – 2021  og budsjett 2018, er lagt ut til offentleg høyring  jfr Kommunelova §§ 44 og 45

Høyringsfrist er sett til 18.12.2017.

Økonomiplandokument 2018-2021 (pdf)
Gebyrregulativ (pdf)
Møtebok f.sak 106/17 (pdf)

Dokumenta er utlagde i ekspedisjonen i Kommunehuset.

Merknader  og evt. innspel til dokumenta skal sendast:

Vik Kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn,  

Merknad kan sendast til kommunen sin e-post   

Du kan og sende inn din merknad ved å nytte skjema nedanfor. Merknaden går då direkte til kommunen sitt postmottak.

 

Tips ein ven  Skriv ut