Illustrasjonsplan

Byggeklare tomter på Vangsnes

Dei kommunale tomtene i Trona 2 feltet på Vangsnes vore klare for bygging sidan 2017, og vart annonsert for sal/feste i desember 2017. Det er framleis ledige tomter.

Tomt B 9.1-B 9.3
Tomt B 9.1-B 9.3
Tomt B 6.2
Tomt B 6.2
Tomt B 13.1
Tomt B 13.1
Tomt B 1.2-B 1.4
Tomt B 1.2-B 1.4
Utsikt frå tomt B 11.2
Utsikt frå tomt B 11.2
Tomt B 12.1
Tomt B 12.1
Tomt B 11.1-B 11.2
Tomt B 11.1-B 11.2
Tomt B 10.3
Tomt B 10.3
Tomt B 10.1-B 10.2
Tomt B 10.1-B 10.2
Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan
Drone oversikt
Drone oversikt (Halset)
Drone, tomter med nummer 1
Drone, nordlege del (Halset)
Drone, øvste og nedste del (Halset)
Drone, sørlege del (Halset)
Drone, B6.1 og B9.1-B9.3
Drone, B6.1 og B9.1-B9.3 (Halset)
Drone B6.2 og B13.1
Drone B6.2 og B13.1 (Halset)

Alle tomtene, har vass-leidning, kloakk-leidning, straum, trekkjerøyr for fiber og veg fram til tomtegrensa.

Kommunestyret har vedtok i sak 052/17 pris for tomtene. Salsprisen for dei sjølveigde tomtene vart sett til kr 450.000,-, og eingongsavgifta for feste-tomtene er sett til 400.000,-. For begge tomtetypane blir det gitt kr 100.000,- i ungdomsrabatt til kjøparar/festarar under 35 år. Dokumentavgift (2,5% av kjøpesum), oppmålingsgebyr, tinglysingsgebyr samt tilkopling til vatn og kloakk kjem i tillegg til tomteprisen. Prisane har vore/vert indeksregulert i januar kvart år, første gong 1.1.2019.

Be om tilbod eller meir informasjon ved å nytta skjema nedst på denne sida! (Klikk her for å gå til skjema!). Du kan også ta kontakt med oss på telefon 57 69 82 00.

Status og prisar for tomtene:

Status og prisar
Tomt nr (sjå illustrasjonsplan) Status
B 2.1
B 6.1
B 6.2
B 9.1 
B 9.2
B 9.3
B 10.1
B 10.2 
B 10.3

Tomtene er klare for sal. Kjøpesum 450.000,- + årleg indeksregulering frå 2019. Ungdomsrabatt for kjøparar under 35 år er 100.000,-. 

Tomt B 10.3 er seld.

B 11.1 
B 11.2  
B 12.1
B 13.1

Tomtene er klare for feste. Eingongsavgift 400.000,- + årleg indeksregulering sidan 2019 (årleg festeavgift kjem i tillegg). Ungdomsrabatt for festarar under 35 år er 100.000,-.

Tomt B 11.1 og B 13.1 er festa vekk.

B 1.2
B 1.3
B 1.4
Tomtene er ikkje klare for sal eller feste.

 

Mediefiler til nedlasting:

Dronefoto og video frå Halset Entreprenørservice AS:

 

Svarskjema interesse for tomter i Trona 2 på Vangsnes:

Eg ønskjer å:*
Tips ein ven  Skriv ut