Oppstart-møte

Bygginga av nye bustadar til funksjonshemma er i gang

Det har i dag vore oppstart-møte der kommunen, arkitekten og dei ulike entreprenørane deltok. 

Det meste av førebuande arbeid er fullført, og grunnarbeidet startar med det første.  Anlegget skal bestå av 8 sjølvstendige omsorgsbustader som er knytt saman med fellesareal. Elles består anlegget av tilkomst, lagringsrom og opparbeidd uteområde inklusiv gangveg langs vestsida av bygget, frå VBS (Vik bygde- og sjukeheim) til området i nord. 

Vik kommune har fått tilsegn frå Husbanken om investeringstilskot til prosjektet, og prosjektet er planlagt ferdig i løpet av februar/mars  2017.

Arkitektar for prosjektet er Arkitektfirmaet Jon Vikøren AS, og O. L. Kyte AS er hovudentreprenør. Byggherre er Vik kommune.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut