Byggsøk

ByggSøk er eit offentleg system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggjesaker. Målet er effektivisering hjå private og kommunar.

ByggSøk skal bidra til standardisering, forenkling og effektivisering av plan- og byggjesaksprosessen.

ByggSøk vert drifta av Statens bygningstekniske etat. Det er kostnadsfritt og kan nyttast av alle.

Det er frivillig å bruke tenesta, men alle som skal føre opp tiltak etter plan- og bygningslova kan bruke tilbodet.

Lenkje til byggsøk
 

Tips ein ven  Skriv ut