Informasjon og digital søknad

ByggSøk er eit offentleg system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggjesaker. Målet er effektivisering hjå private og kommunar.

ByggSøk skal bidra til standardisering, forenkling og effektivisering av plan- og byggjesaksprosessen.

ByggSøk vert drifta av Direktoratet for byggkvalitet. 


Lenkje til byggsøk
 

Tips ein ven  Skriv ut