Driftsbygningar i landbruket

Bygg som skal brukast i høve landbruksdrift, er meldingspliktige etter plan- og bygningslova.

Melding om tiltak skal leverast saman med teikningar, situasjonskart og nabovarsel.

Du kan sende byggjesøknad til Vik kommune på skjema:

Tips ein ven  Skriv ut