DSB kampanje

Du er ein del av beredskapen i Vik kommune

Alle innbyggjarane i Noreg er ein del av Noreg sin samla beredskap, og alle som bur i Vik kommune er ein del av kommunen sin beredskap.

Kva kan du gjera sjølv

Les informasjonsbrosjyren frå DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) som kom til alle sin postkasse hausten 2018, og følg tipsa i denne. Brosjyren inneheld nyttige tips om kva du bør ha på lager heime for å vera budd på ei stor hending eller ein krise. Du kan og lasta ned brosjyren her:

 

Korleis tilkalla hjelp ved bortfall av elektronisk kommunikasjon

  • Dersom du ikkje får kontakt med legekontoret i kommunen, møt fram på Vik legekontor. Legekontoret vil vera bemanna med medisinsk personell under ekstreme hendingar.
  • Rådhuset vil og vera bemanna i slike situasjonar, med informasjonssenter og kriseleiing.
  • Kommunen vil publisera informasjon i form av oppslag på butikkar, skular og samfunnshus i alle grendalag.
  • I kvart grendalag er det plassert ut satellitt-telefonar, og du kan oppsøkje operatørane av desse for å prøve kommuniakasjon via satellitt-telefon. For oversyn over operatørar, sjå tabell nedanfor.
  • Lytt på DAB-radio, NRK P1. Her vil generell informasjon bli gitt. Ha DAB-radio med batteri tilgjengeleg, eller bruk DAB-radioen i bilen din.

 

Operatørar for satelittelefonane i grendelaga

Grendalag

Operatør

Adresse

Fresvik

Under avklaring

 

Feios

Julie Kristin Ness

Åfetvegen 3

Vangsnes

Geir Svendsen

Bygdavegen 145

Vik

Ole Petter Ramberg

Følisvegen 1

Vik

Øistein Søvik

 

Arnafjord

Ann Cecilie Rinde

Fjordavegen 2526
Tips ein ven  Skriv ut