kontantar

Eigedomsskatt 2017

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2017 er utlagt for offentleg ettersyn på tenestetorget i kommunehuset i Vik i 
3 veker frå måndag 27.2.17.

Eigedomsskatten for 2017 er utskriven med kr 7,- pr 1 000 (7 ‰) av takstsummen for næringseigedomar, og kr 7,- pr 1 000 (7 ‰) for bustad- og fritidseigedomar.

Eigedomsskattekontoret

Tips ein ven  Skriv ut