hus i Vik sentrum

Eigedomsskatt 2018

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2018
er utlagt for offentleg  ettersyn på tenestetorget i Kommunehuset i Vik i 3 veker frå tysdag 27. februar  2018.

Eigedomsskatten for 2018 er utskriven med kr 7,- pr. 1000 (7‰) av takstsummen for næringseigedomar, og  kr 7,- pr 1000 ( 7‰) for bustad-  og fritidseigedomar.

Eigedomsskattekontoret

Tips ein ven  Skriv ut