hus i Vik sentrum

Eigedomsskatt 2019

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2019
er utlagt for offentleg  ettersyn på tenestetorget i Kommunehuset i Vik i 3 veker frå onsdag 27. februar  2019.

​For skatteåret 2019 har Vik kommunestyre i KS-sak 72/18 vedteke 10% kontorjustering av eigedomsskattetakstane med verknad frå og med skatteåret 2019.

​Eigedomsskatten for 2019 er utskriven med kr 7,- pr.1000 (7 ‰) av takstsummen for næringseigedomar, og kr 7,- pr 1000 (7‰) for bustad- og fritidseigedomar.

Eigedomsskattekontoret

 

Tips ein ven  Skriv ut