Vik3

Eigedomsskatt - vedtekter og lover

Vik Kommunestyre vedtok i møte 23.06.2008 å innføra eigedomsskatt for alle eigedommar i kommunen. Her finn du gjeldande lover og vedtekter.

Vik Kommunestyre vedtok i møte 23.06.2008 å innføra eigedomsskatt for alle eigedommar i kommunen. I samband med innføringa vart det gjennomført alminneleg taksering av alle eigedomane i kommunen. Ved utløpet av 2018 hadde takstane blitt nytta for utskriving av eigedomsskatt i ti år, og i 2019 vart det difor gjennomført ny alminneleg taksering gjeldande frå 01.01.2020.  

I lenkjene under finn du:

Ein kan søkje kommunestyret om fritak frå eigedomsskatt etter Eigedomsskattelova §7a-d. Søknad om fritak skal rettast til eigedomsskattekontoret.

Ved spørsmål om eigedomsskatt, kan de kontakte eigedomsskattekontoret/økonomiavdelinga på tlf: 479 77 811 eller e-post: postmottak@vik.kommune.no

 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar