Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
UtsiktDTH

Ny alminneleg taksering for eigedomsskatt 2020 - klagebehandling

Det har kome inn til saman mellom 230 og 250 klager på takstane etter den nye takseringa. Kvar av desse klagane vert no behandla kvar for seg.
Eigedomsskatt - bilde

Eigedomsskatt 2020

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2020 er utlagt for offentleg ettersyn på tenestetorget på kommunehuset i Vik frå 28. februar. 
IMG_3665

Arbeid med ny alminneleg taksering for eigedomsskatt frå 2020

Alle bustadeigedomar, næringseigedomar og fritidseigedomar i Vik kommune skal fotograferast og registrerast i tida framover. 
Vikøyri om kvelden 2014 _DSC6773

Ny alminneleg taksering for eigedomsskatt 2020 – Vik kommune

Vik kommune gjennomførte alminneleg taksering for eigedomsskatt i 2008/2009, i samband med innføring av eigedomsskatt på alle faste eigedomar i kommunen jf. eigedomsskattelova § 3 a. Kommunestyret har vedteke kontorjustering av takstane for...
hus i Vik sentrum

Eigedomsskatt 2019

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2019 er utlagt for offentleg  ettersyn på tenestetorget i Kommunehuset i Vik i 3 veker frå onsdag 27. februar  2019.