Vinterbilete Vikøyri

Eigedomsskatt

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2016

er utlagt for offentleg ettersyn slik:

  • Kommunehuset i Vik
  • Fjordabui, Framfjorden
  • Joker Vangnes, Vangsnes
  • Feiosbui AS, Feios
  • Coop Marknad, Fresvik

i 3 veker frå måndag 29. februar  2016.

Eigedomsskatten for 2016 er utskriven med kr 7,- pr. 1000 (7‰) av takstsummen for næringseigedomar, og  kr 6,- pr 1000 ( 6‰) for bustad-  og fritidseigedomar.

Eigedomsskattekontoret

Tips ein ven  Skriv ut