Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
Arnafjord

Ein million i statleg støtte til breiband i Arnafjord

Sogn og Fjordane får tildelt 30,25 millionar i statleg støtte til breibandsutbygging. Av desse er Arnafjord tildelt 1 million.

Til saman 21 delprosjekt får støtte, og Arnafjord er eit av desse. Planleggingsarbeidet vil starta opp alt i haust, og frist for ferdigstilling av nytt høgkapasitet breiband i Arnafjord vil truleg vera desember 2018. Vik kommune vil informera meir om prosjektet etter kvart som prosjektplanane vert klare.

Den statlege støtteordninga vert forvalta av NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), og her kan du lesa meir om tildelingane i 2016.

 

Tips ein ven  Skriv ut