Vikøyri om kvelden

Ekstra løyving til kommunalt næringsfond i Vik kommune

Som del av krisepakke - fase 3 for 2020 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildelt midlar via fylkeskommunane på i alt 600 millionar kroner.

Bevillinga til Vestland fylkeskommune er på 75,3 millionar kroner. Av dette går 828.261 kroner til Vik kommune.

Tildelingskriteria som fylkeskommunen har lagt til grunn er:


Fylkeskommunene skal fordele midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige kommuner. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjonsselskapene. Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen. Fylkeskommunen kan utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og kommunene.


Saka er planlagt handsama i formannskapet 20.8. Det vil bli opna for å søkje om midlar rett etter at naudsynte politiske vedtak er gjort.

 

Tips ein ven  Skriv ut