Endra opningstider på NAV Vik

Frå 1. juni skal alle NAV kontor i fylket ha felles opningtid frå kl. 10 til kl. 14. 

Nokre kontor har stengt ein dag i veka,  men NAV Vik held ope kvar dag.

Arbeidstida er den same som tidlegare frå kl. 8.00 til kl. 16  ( til kl.15.00 i tida 1.5 til  15.9). Alle tilsette kan difor nåast på telefon 55 55 33 33 i dette tidsrommet. 

Brukarane vert oppmoda om å nytta www.nav.no i samband med søknader om t.d dagpengar og foreldrepengar.

Tips ein ven  Skriv ut