Du er her: Heim Barn og familie Skule FAU

FAU

Kvar skule har sitt FAU (foreldrerådets arbeidsutval). Alle foreldra/føresette ved skulen er med og stemmer fram representantar til FAU. 

Dette utvalet skal sikra reel medverknad frå foreldre/tilsette og samarbeida med skulen for å fremja godt samarbeid mellom heim, skule og lokalsamfunn. FAU skal fremja foreldra/føresette sine interesser og medverka til at elevane og foreldra/føresette kan ta aktivt del i å skapa eit trygt og godt skulemiljø.  

FAU er heimla i opplæringslova §11-4.  Du finn informasjon om dei einskilde FAU på skulane sine heimesider: