Feieavgift


 

Feie- og tilsynsavgift
Avgiftstype Sats for 2019 Sats for 2020
Feiing kvart år og bustadtilsyn 843,75 881,25
Feiing kvart 2. år og bustadtilsyn 506,25 525,00
Minstegebyr feiing og bustadtilsyn 331,25 343,75

Inkludert i avgifta er alle tenestene feiaren skal utføre i samsvar med Forskrift om brannforebygging §17

Meirverdiavgift er inkludert i satsane ovanfor.

Tenesteomtalar