Feieavgift


 

Feie- og tilsynsavgift
Avgiftstype Sats for 2018 Sats for 2019
Feiing kvart år og bustadtilsyn 818,75 843,75
Feiing kvart 2. år og bustadtilsyn 493,75 506,25
Minstegebyr feiing og bustadtilsyn 331,25 343,75

Inkludert i avgifta er alle tenestene feiaren skal utføre i samsvar med Forskrift om brannforebygging §17

Meirverdiavgift er inkludert i satsane ovanfor.

Tenesteomtalar