Feios skule

Feios skule ligg i ei lita bygd på sørsida av Sognefjorden, med fjorden som næraste nabo. Skulen vart bygd i 1956, og samla då fleire mindre skular.

Her er skule, barnehage og skulefritidsordning(SFO) og bibliotek i same bygning. Det er eigen rektor ved skulen.

Skulefritidsordning
SFO er open alle dagar frå 07.15 - 08.30 om morgonen, og frå 14.00 -16.15 etter skuletid. 

Biblioteket
Biblioteket er plassert i same byggemasse som skule , barnehage og SFO , og vert mykje brukt.

Feios skule har eiga nettside  feios.skule.no 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon