Kommunar

Folkemøte om kommunereforma

Folkemøtet blir i Blixhalli onsdag 11.5.16 kl 19.00.

Det vert informasjon om dei to intensjonsavtalane for kommunesamanslåing og «stå åleine»-alternativet. Dei politiske partia i Vik og ordførarane frå dei andre kommunane deltek på møtet. 

I tillegg til informasjon om røystealternativa vert det høve til spørsmål og ytringar.

Finn meir informasjon om kommunereforma på samlesida vår her!

Tips ein ven  Skriv ut