Kommunar

Folkemøte om kommunereforma

Folkemøtet blir i Blixhalli onsdag 11.5.16 kl 19.00.

Det vert informasjon om dei to intensjonsavtalane for kommunesamanslåing og «stå åleine»-alternativet. Dei politiske partia i Vik og ordførarane frå dei andre kommunane deltek på møtet. 

I tillegg til informasjon om røystealternativa vert det høve til spørsmål og ytringar.

Finn meir informasjon om kommunereforma på samlesida vår her!

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut