Sogn tingrett

Forkynning frå Sogn og Fjordane tingrett

Forkynning ved oppslag etter domstollova § 181:  Mogelege grunneigarar og rettshavarar (sameigarar) under gnr 159 og gnr 160 i Vik, til eit område som ligg mellom dei to elvane Turiddøla og Storelvi, sør for samløypet til elvane.

Tips ein ven  Skriv ut