Sogn brann og redning

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert med dette lagt ut på offentleg høyring.

Høyringsfristen er sett til måndag 22.6.2020, og du kan lesa framlegget til forskrift ved å følgje denne lenka.

Høyringssvar kan sendast på e-post til postmottak@vik.kommune.no, eller ved å nytta skjema nedanfor. Svar kan også sendast med post til:

Vik kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn

 

Tips ein ven  Skriv ut