Raudberg

Forvaltningsplan for Stølsheimen landskapsvernområde, rapport nr 1-2017

Revidert forvaltningsplan for Stølsheimen landskapsvernområde er godkjent av Stølsheimen verneområdestyre (30.11.2016) og Miljødirektoratet (16.02.2017). 

Forvaltningsplanen med vedlegg er lagt ut på heimesida til Stølsheimen verneområdestyre. Dersom nokon ynskjer å få tilsendt eit trykt eksemplar av planen, kan de ta kontakt med meg. Alle grunneigarar får trykt plan tilsendt i posten.


Helsing
Anbjørg Nornes
Verneområdeforvaltar
Stølsheimen verneområdestyre
Tlf.:57 64 31 29/99 49 97 53
http://www.nasjonalparkstyre.no/Stolsheimen/

 

Tips ein ven  Skriv ut