Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...

Fresvik skule

Fresvik skule ligg i Fresvik, ca 0,5 km frå Fresvik sentrum. Skulen er bygd i 1948 og er den eldste skulebygningen i kommunen.

Skulen er ein fådelt skule : Småskulen med 1.-4. skuleår, mellomtrinnet med 5.-7. skuleår. I 2010 vart ungdomstrinnet flytta frå Fresvik til Feios skule i Feios.

I skulebygget er det òg barnehage og skulefritidsordning (SFO).

Skulefritidsordninga (SFO) 

Opningstidene til SFO i Fresvik er identisk med opningstida for barnehagen frå kl 07.30 til kl 16.15 og kan tilpassast foreldra/barna sine behov. 

Fresvik skule har eiga nettside på fresvik.skule.no 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon