Fridtjov

Fridtjov 100 år

Statuen av Fridtjov den frøkne på Vangsnes og statuen av kong Bele i Balestrand fyller 100 år i 2013, og førebuingane til markeringi er godt i gong.
Fridtjovstatuen

31 juli 1913

31. juli 1913 er ein dato som for alltid vil vera skrive med gullskrift for alle vangsnesingar. Heile Noreg retta sine auge mot den vesle staden på sørsida av Sognefjorden.
Fridtjov

Jubileumsprogram

31. juli 1913 blei Fridtjovstatuen på Vangsnes reist av Keisar Wilhelm II. Dette blir feira med ulike kulturarrangement.
Fridtjovspelet

Fridtjovspelet 2013

Kjærleiksdramaet med hovudpersonane Fridtjov den Frøkne og Ingebjørg, dotter til Kong Bele, som møter den aller første kjærleiken, og som seinare i spelet møter den vaksne verda sine utfordringar. Ei kjærleikskonflikt mellom to sterke perso...

Fridtjovsparken

Liten, idyllisk park med fantastisk utsikt over Sognefjorden. Her står den om lag 26 m høge Fridtjovstatuen som i 1913 blei sett opp av Keiser Wilhelm II.