sau

Frist for å søkje produksjonstilskot i landbruket er 15.oktober

Det er to teljedatoar og to søknadsfristar i året;

  • Søknadsfrist 15.mars med teljedato 1.mars
  • Søknadsfrist 15.oktober med teljedato 1.oktober

Det er berre ei utbetaling i året basert på dei to søknadene, og den vert i februar året etter søknad.

Tips ein ven  Skriv ut