Vikøyri om kvelden

Fylkesrådmannen i Hordaland prioriterer Vikafjellsvegen

Fylkesrådmannen i Hordaland har i si innstilling til fylkespolitikarane prioritert RV 13 Vikafjellet som viktig prosjekt som må prioriterast for gjennomføring i løpet av planperioden 2018-29.

Samferdsleutvalet i Hordaland handsamar uttalen i møte den 2. juni.

Hent høyringsfråsegna i pdf-format her.

 

Tips ein ven  Skriv ut